Dünya üzerinde reklamverenlerin her geçen gün daha fazla kullandıkları ve tercih ettikleri sosyal medya reklamcığı konusunda yaşadığımız en önemli sorunlardan biri bu kampanyaların ölçümlenme ve raporlanmasının zorluğu. Bu konuda genel olarak kabul edişmiş herhangi bir standart bulunmadığı gibi  geleneksel internet reklam ölçümleme kriterleri sosyal medya kampanyalarının raporlanması için yetersiz kalıyor.

Sosyal medya üzerinde yürütülen kampanyalarda değeri daha sadece markalı içeriğin kullanıcıya dağıtımı değil kullanıcıların bu reklam içeriğiyle olan etkileşimleri de yaratıyor ve kampanya ölçümlerinde bunu göz ardı etmemiz eksik birraporlama yapmamıza neden oluyor.

Bu konuda yaşanan sıkıntıyı fark etmiş olmalı ki, IAB geçtiğimiz ay sosyal medyada reklam ölçümlemeyle ilgili tanımlamaların bulunduğu bir kılavuz yayınladı.

Sosyal medya reklamlarının üç kategoride incelendiği kılavuzda ölçüm kriterleri şu şekilde tanımlanmış:

Genel Sosyal Medya Ölçümleri
 • Tekil ziyaretçi (Unique Visitor): Siteyi ve uygulamayı ziyaret eden ve markalı içeriğe ulaşan tekil birey veya tarayıcı sayısı
 • Tekil ziyaretçi başına maliyet (Cost per unique visitor): Tekil ziyaretçi başına yayın veya uygulamanın toplam gideri   
 • Sayfa Gösterimi (Page views): Kullanıcı tarafından görüntülenen sayfa sayısı
 • Ziyaret (Visits): IAB bu kılavuzda ziyaret tanımını UGC/sosyal medya spesifik olarak yapmış ve çerez ile tanımlanmış bir tarayıcı veya kayıtlı bir kullanıcının devam eden tek bir aktivite dizisi olarak tanımlamış.
 • Geri Dönen Ziyaretler (Return Visits): Belli bir zaman aralığında ziyaretçilerin ortalama site veya uygulamaya geri dönme sayısı
 • Etkileşim Oranı (Interaction Rate): Bir reklam veya uygulama ile etkileşim kuran kullanıcıların oranı (Yerleştirmeden ötürü zorunlu olarak veya istemeksizin etkileşim kurulan reklamları (örn. Kapatılan adcorner’lar) göz önüne almak gerekiyor)
 • Harcanan Zaman (Time Spent): Bir ziyaretin başlamasından o ziyaret içinde kullanıcının gösterdiği son aktiviteye kadar geçen zaman
 • Video kurumları (Video Installs): Kullanıcıların bir video oynatıcıyı kendi sayfalarına yerleştirme sayısı (embed, grab, post). 
 • İlintili eylemler ve ilintili eylem başına maliyet (Relevant actions and cost per relevant actions): Yarışma girdileri, kupon indirilmesi, oyun oynanması, video izlenmesi, yüklemeler, anket oyları, gönderilen mesajlar, davetiyeler, profilde paylaşım, gönderilen yorumlar, ulaşılan arkadaşlar, açılan başlıklar, grup üyeleri veya hayranlar, tekrar gönderimler (repost) gibi eylemlerin sayıları
Blog Ölçümleri

Sohbet Büyüklüğü (Conversation Size): Bu ölçümler reklamverenlerin kendileriyle ilgili özel konularda blogosferde geçen sohbetlerin derinlik ve genişliğini anlayabilmesine yardımcı oluyor.
 • Sohbetle ilintili site sayısı (Number of conversation relevant sites): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin içeriğinde bulunduğu sohbetle ilintili site sayısı
 • Sohbetle ilintili bağlantı sayısı (Number of conversation relevant links): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu içerikten ve bu içeriğe verilen linklerin sayıları
 • Sohbet Erişimi (Conversation reach): Sohbete dahil olan sitelerin tekil ziyaretçi sayısı
 • Site Uygunluğu (Site Relevance): Bu ölçümler reklamverenlerin bir sitenin veya içeriğin hedeflenen sohbetle ne kadar ilintili olduğunu görebilmesini sağlıyor.
 • Sohbetle İlintili yazıların sohbet yoğunluğu (Conversation density of conversation relevant posts): Reklamverenin belirlediği sohbetle ilintili anahtar kelime veya cümlelerin sitedeki yazılarda bulunma yüzdesi (SEO anahtar kelimelerinin aksine burada tek bir sayfaya değil blogda yazılmış tüm yazılara bakılıyor)

Yazar Güvenilirliği (Author Credibility): Bu ölçümler sohbete dahil olan yazarların güvenilirliğinin ölçülmesine yardım ediyor.
 • Sitedeki sohbetle ilintili yazıların sayısı (Number of conversation relevant posts on the site): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlenin içeriğinde bulunduğu sohbetle ilintili yazı sayısı
 • Sohbetle ilintili yazılara verilen bağlantı sayısı (Number of links to conversation relevant posts on the site): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu yazılardan ve bu yazılara verilen linklerin sayıları
 • Sohbetle ilintili ilk yazının yayınlanma tarihi (Earliest post date for conversation relevant posts):  Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu ilk yazının yayınlanma tarihi
 • Sohbetle ilintili son yazının yayınlanma tarihi (Latest post date for conversation relevant posts):  Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu son yazının yayınlanma tarihi
 • Sohbetle ilintili ilk ve son yazıların yayınlanma tarihleri arasındaki süre (Duration between earliest and last post date for conversation relevant posts): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu ilk ve son yazıların yayınlanma tarihleri arasındaki süre

İçerik tazeliği ve güvenilirliği (Content Freshness and Relevance): Bu ölçümlerle reklamverenlerin reklamlarını yayınlayacakları sitelerin içeriğinin tazeliği ve güvenilirliği konusunda fikir sahibi olabilmesi amaçlanıyor.
 • Sohbetle ilintili ilk yazının yayınlanma tarihi (Earliest post date for conversation relevant posts):  Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu ilk yazının yayınlanma tarihi
 • Sohbetle ilintili son yazının yayınlanma tarihi (Latest post date for conversation relevant posts):  Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu son yazının yayınlanma tarihi
 • Yazılar arasındaki ortalama süre (Mean-time between posts): Reklamverenin belirlediği anahtar kelime veya cümlelerin bulunduğu son yazıların yayınlanma tarihleri arasında geçen ortalama süre

Widget’lar ve Sosyal Medya Aplikasyonları Ölçümleri
 • Kurulumlar – Uygulamalar (Installs – Applications): Uygulamanın toplam kurulum sayısı
 • Aktif Kullanıcılar (Active Users): Uygulamayı belli bir zaman çerçevesi içinde kullanmış olan toplam kullanıcı sayısı. (Birçok uygulama hızlı büyümesine karşın zaman içerisinde aktivitesini kaybedebiliyor)
 • İzleyici profili (Audience Profile): Kendi doldurdukları profil bilgilerinden elde edilen kullanıcı demografik bilgileri
 • Tekil kullanıcı erişimi (Unique User Reach):  Uygulamayı kuran kullanıcıların toplam sosyal medya izleyicilerine yüzdesi (aktif kullanıcılar üzerinden hesaplanıyor)
 • Büyüme (Growth): Belli bir zaman aralığında ortalama kullanıcı sayısı
 • Etki (Influence): Uygulamayı kuran kullanıcıların ortalama arkadaş sayısı
 • Uygulama/Widget kurulumu – Kullanıcı (Application/Widget installs – User): Kullanıcı tarafından kendi profiline, sayfasına ya da sitesine kurulan uygulama veya widget sayısı
 • Aktif Kullanıcı/Dışarıdaki Widget Sayısı (Active users/Widgets in the wild):  Belli bir zamanda uygulamayı düzenli kullanan kişi sayısı / belli bir zamanda kullanıcı sayfasındaki widget sayısı
 • Uzun ömürlülük/Yaşam döngüsü (Longevity/Lifecycle): Uygulama veya widget’ın ortalama kullanıcı tarafından kurulmuş olarak kalma süresi

IAB’ın tanımladığı bu ölçümlerin ne kadar standart hale geleceğini, ne kadar kullanılacığını ise zaman gösterecek. Bu ölçümlerin daha kolay yapılabilmesi ve raporlanabilmesi için hazırlanacak olan araçların bu konuda büyük etkisi olacağını düşünüyorum.

Bu kılavuzun tamamını buradan indirebilirsiniz.
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu
0

Farklı trafik kaynaklarından gelen kullanıcıların sitemize girdikten sonra neler yaptığını ve nasıl davrandığını izleyebilmek bu kaynakların performanslarını değerlendirebilmemiz için büyük önem taşıyor. Farklı linklerden sitemize gelen ziyaretçileri farklı segmentlere ayırıp her bir segmenti ayrı ayrı analiz edebilmemiz için ise Google Analytics kampanya kodlarını kullanmamız gerekli.
Performansını ölçümlemek istediğimiz bağlantılarda kullandığımız bu kampanya kodları kendi URL’imize eklediğimiz sorgu parametrelerinden oluşuyor. Trafik analizi için son derece büyük fayda sağlayan bu parametreler maalesef arama motoru optimizasyonu için ise ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Arama motorları kampanya parametreleri bulunan URL’i, parametresiz URL’den farklı bir sayfa olarak algılayabiliyor. Yani örneğin ana sayfamıza yönlendirdiğimiz kampanya parametreli bağlantılar, arama motorlarının gözünde tamamen farklı bir sayfaya verilmiş gibi görünebiliyorlar. Bu durumda SEO çalışmalarımızın en önemli parçalarından biri olan dış bağlantılar konusunda büyük bir kayıp oluşabiliyor.
Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz?
Kampanya kodlarında soru işareti (?) yerine diyez işareti (#) kullanmak bu sorunu tamamen çözecektir. Google bir URL’de diyez işareti (#) gördüğü zaman arkasından gelen her şeyi göz ardı ediyor. Yani URL’de diyez işaretinin arkasına ne eklersek ekleyelim (örn. kampanya kodlarımız), Google bunu parametresiz URL ile aynı sayfa olarak görecek ve buna göre değerlendirecektir.
Diyez işaretli kampanya parametrelerini Google Analytics için anlamlı hale getirmek için ise _setAllowAnchor() metodunu kullanmalıyız. Bunun için sayfalarımıza yerleştirdiğimiz GA izleme kodunda ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor.
Kodun içinde şu 2 satırı bulup:
var pageTracker._gat._getTracker(’UA-xxxxxx-a’);
pageTracker._trackPageview();
Bu iki satırın arasına bu kodu yerleştirmek gerekiyor:

var pageTracker._gat._getTracker(’UA-xxxxxx-a’);

pageTracker._setAllowAnchor(true);
pageTracker._trackPageview();
Bunu tüm sayfalarımızda bulunan kodlarımıza uyguladıktan sonra kampanya kodlarını şu şekilde kullanmaya başlayabiliriz:
eski: http://www.muratkahraman.net/?utm_source=1&utm_medium=2&utm_campaign=3
yeni: http://www.muratkahraman.net/#utm_source=1&utm_medium=2&utm_campaign=3
Eğer sayfanın kendi URL’inde sorgu parametresi bulunuyor ise diyez işaretini kampanya parametresinin başladığı yere koymamız gerekiyor:
http://www.muratkahraman.net/?page=1#utm_source=1&utm_medium=2&utm_campaign=3

0